Author Archive

Etuja ja haittoja

Vaikeudet nykyaikana Nykyajan länsimaisessa toimintaympäristössä ympäristön negatiiviset ennakko-oletukset vasenkätisiä kohtaan eivät enää ole kovin merkittävässä asemassa, joten vasenkätisyyteen liittyvät haasteet ovat erilaisia kuin aikaisemmin. Toimintaympäristömme on yleensä suunniteltu siten, että ne suosivat enemmistöä eli oikeakätisiä. Tästä johtuen

Suhtautuminen vasenkätisyyteen eri kulttuureissa

Yleistä Vasenkätisyyteen liittyy monissa kulttuureissa negatiivisia ennakkokäsityksiä ja vasenta kättä saatetaan pitää esimerkiksi likaisena. Joisakin kulttuureissa vasenta kättä käytetään lähinnä puhdistautumiseen wc-käyntien yhteydessä eikä vasemmalla kädellä ole tällaisissa kulttuureissa soveliasta syödä. On olemassa, jopa sanonta, että ihmisen

Kuka on vasenkätinen?

Vasenkätisten määrä Vasenkätisiä ihmisiä arvioidaan olevan väestöstä noin 10 prosenttia, mutta joidenkin arvioiden mukaan vasenkätisiä olisi jopa 20 prosenttia väestöstä. Määrän arvioiminen on vaikeaa, koska vasenkätisyyttä ei tilastoida eikä se ole käsitteenä edes täysin yksiselitteinen. Osa vasenkätisistä