left-handed_conclusion

Johtopäätöksiä vasenkätisten nykytilanteesta

Taustaa

left-handed_conclusionAikaisemmilla sivuilla olemme käsitelleet vasenkätisyyttä monesta eri näkökulmasta. Olemme tutustuneet vasenkätisyyteen suhtautumiseen historian eri aikakausina; vasenkätisiä on toisaalta halveksittu, mutta toisaalta myös ihailtu. Joinakin aikakausina vasenkätisiä pidettiin ali-ihmisinä eikä heidän kanssaan ollut sopivaa avioitua. Vasenkätisiä poltettiin jopa roviolla noituudesta syytettyinä.

Koululaitos pyrki aikoinaan opettamaan vasenkätiset lapset oikeakätisiksi, koska vasenkätisyyttä pidettiin merkkinä huonommuudesta ja heikkoudesta – jopa sairaalloisuudesta. Mustekynien aikakaudella vasenkätisyydestä aiheutui haittaa, koska kirjoitettaessa mustekynällä vasemmalta oikealle vasemmalla kirjoittava oppilas sotki helposti kirjoittamansa tekstin. Toisaalta historia tuntee monia oman alansa neroja, jotka olivat vasenkätisiä. Sodassa oikean kätensä menettäneet sotilaat, jotka osoittivat pystyvänsä työskentelemään myös vasemmalla kädellään, olivat uranuurtajia vasenkätisten hyväksymisen tiellä. Heitä on kutsuttu jopa vasenkätisten marttyyreiksi.

Ajatuksia nykyhetkestä ja tulevaisuudesta

Vaikka nykyisin yleinen mielipide vasenkätisiä kohtaan on hyväksyvä, näkyy vasenkätisten syrjiminen kuitenkin vielä hienovaraisina piirteinä, kuten tiettyinä lausahduksina, joissa vasempaan käteen viitataan jollakin tavalla ”huonona” tai ”vääränä” kätenä tai syrjintänä työelämässä. Tutkijat ovat havainneet, että vasenkätisten ansiotulot ovat keskimäärin pienemmät kuin oikeakätisten, minkä katsotaan yleisesti johtuvan vasenkätisten kokemasta syrjinnästä työelämässä.

Lähes kaikki toimintaympäristöt on suunniteltu optimaalisiksi oikeakätisille käyttäjille ja vasenkätiset joutuvat toisinaan käyttämään luovuuttaan ja ongelmanratkaisukykyään voidakseen toimia näissä toimintaympäristöissä tasavertaisina oikeakätisten kanssa. Tämä on nähty sekä negatiivisena että positiivisena asiana; toisaalta arjen hankaluudet hidastavat vasenkätisen työskentelyä, mutta taas toisaalta luovuuden käyttö arkisissa tilanteissa saattaa jopa lisätä kyseisen ihmisen luovuutta sekä ongelmanratkaisukykyä tai ainakin uskallusta käyttää niitä.

Myös monet arjessa tarvittavat välineet on selkeästi suunniteltu oikeakätisille. Onneksi on alettu kuitenkin enenevässä määrin suunnitella myös nimenomaan vasenkätisille tarkoitettuja välineitä ja laitteita, joita kuitenkin voisi olla tarjolla vielä nykyistäkin enemmän ja nykyistä edullisempaan hintaan. Edullisemman hinnan saavuttaminen edellyttäisi näiden tuotteiden massatuotantoa sekä saatavuutta suoraan kotimaasta.

Vasenkätisten elämä on ehkä helpompaa kuin koskaan ennen. Silti se voisi olla vieläkin helpompaa. Uusien vasenkätisille suunniteltujen tuotteiden saaminen markkinoille tuntuu ensiarvoisen tärkeältä tilanteessa, jossa maailma teknistyy ja monimutkaistuu koko ajan valtavalla vauhdilla. Ehkä vielä laitteitakin tärkeämpää on kuitenkin lisätä ymmärrystä vasenkätisten kokemia vaikeuksia kohtaan sekä pyrkimystä helpottaa näitä vaikeita tilanteita kaikin mahdollisin tavoin.