earning

Vasenkätiset ansaitsevat keskimäärin oikeakätisiä vähemmän

Vasenkätisen euro ei olekaan euron arvoinen

earningSuomessa puhutaan usein siitä, että naisen euro on ainoastaan 90 senttiä, mutta tilanne on tutkimustulosten valossa hieman samankaltainen myös vasenkätisten osalta, vaikka tästä ei puhutakaan samassa mittakaavassa kuin naisten osalta. Tutkimustulokset nimittäin osoittavat, että vasenkätiset ansaitsevat keskimäärin vähemmän kuin oikeakätiset ja että itseasiassa myös vasenkätisen euro on noin 90 senttiä.

2000-luvulla kysymystä vasenkätisten palkka-alentumasta on pyritty nostamaan entistä enemmän esille kritisoiden tilannetta, jossa sukupuolten välinen palkkaero on ollut ajankohtainen ja suosittu puheenaihe jo pitkään, mutta jossa vasenkätisten samankaltainen tilanne on jäänyt aikalailla paitsioon. Tätä voidaan pitää jopa vasenkätisten syrjintänä, koska vasenkätiset ovat selkeästi vähemmistönä naisiin verrattuina.

On alettu vaatia tämän kysymyksen käsittelyä esimerkiksi eduskuntavaaleissa, Vasemmistoliitossa sekä tasa-arvoneuvottelukunnan ja tasa-arvovaltuutetun asialistoilla, jotta vasenkätiset voisivat saavuttaa yhteiskunnassamme tasa-arvoisen aseman. Vasenkätisten tulisi myös itse tunnistaa ja tunnustaa itsensä syrjityksi vähemmistöksi esimerkiksi saamelaisten, romanien, intiaanien ja sukupuolivähemmistöjen rinnalle, koska tämä luo perustan tasa-arvokeskustelun aloittamiselle. Samalla vasenkätisten tulisi tuntea ylpeyttä omasta erityislaatuisuudestaan, joka toki tuo eteen arjen haasteita, mutta jota ei tule nähdä pelkästään negatiivisena ominaisuutena, vaan myös ominaisuutena, josta voi joissakin tilanteissa olla jopa hyötyä. Yllättävän monet kuuluisuuden henkilöt ovat vasenkätisiä ja esimerkiksi Yhdysvaltojen presidenteistä yllättävän moni on ollut vasenkätinen, joten vasenkätisillä ei ole mitään syytä tuntea alemmuutta tai huonoutta tämän ominaisuutensa vuoksi. Mustekynien aikakausi on ohi!

Mistä ansiotulojen erot johtuvat?

Joidenkin tutkimustulosten mukaan vasenkätisten ansiotulot ovat 10-12 prosenttia pienemmät kuin oikeakätisten. Syitä tähän on etsitty monelta taholta. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että vasenkätisyys, joka on aiheutunut sikiöajan kehityksen ongelmista, vaikuttaa kyseisen henkilön ansiotuloihin, koska samat sikiöajan ongelmat ovat saattaneet vaikuttaa hänen älylliseen kehitykseensä. Tutkijoiden mukaan geneettisesti vasenkätisten tulot ovat samalla tasolla kuin oikeakätisten, mutta tuloero koskee nimenomaan vasenkätisiä, joiden vasenkätisyys johtuu sikiöajan kehityksen ongelmista. Tätä näkemystä on kritisoitu voimakkaasti ja moni on sitä mieltä, että palkkaerot johtuvat vasenkätisten kokemasta syrjinnästä, jota he kokevat oikeakätisen enemmistön taholta.