Left handed_school

Vasenkätisten omia kokemuksia kätisyydestään

Oikeakätiseksi pakottaminen aiheutti monia ongelmia

Koululaitoksen aikanaan Suomessakin harjoittama vasenkätisten pakottaminen oikeakätisiksi aiheutLeft handed_schoolti monelle vasenkätiselle oppilaalle syviä traumoja. Osa ei oppinut koskaan kunnolla oikeakätiseksi, mikä vaikutti heidän koulumenestykseensä ja esimerkiksi käsialaansa.Vasenkätisyyden karsiminen aiheutti monelle oppilaalle huonommuuden tunteita sekä oppimisvaikeuksia ja tällaiset oppilaat joutuivat helposti kiusaamisen tai epämiellyttävän huomion kohteiksi. Toisinaan nämä traumaattiset kokemukset aiheuttivat erilaisia oireita kuten änkyttämistä, mikä vain lisäsi kiusaamiskierteeseen joutumisen riskiä. Moni tuon aikakauden koululainen on harmitellut saamaansa kohtelua vielä aikuisiälläkin.

Kokemuksia nykyajan kouluissa

Vaikka vasenkätisten oikeus kätisyyteensä on myönnetty jo vuosikymmeniä sitten, kokevat monet vasenkätiset silti eriasteisia vaikeuksia koulussa vielä nykyäänkin. Osa opettajista ei esimerkiksi tunnu osaavan neuvoa miten vaikkapa erilaiset kädentyöt tehdään vasemmalla kädellä. Toisinaan kouluissa ei ole edes tarpeeksi vasenkätisille suunniteltuja välineitä, kuten saksia tai musiikki-instrumentteja. Erityisen harmillista tämä on liikuntatunneilla, joissa vasenkätisen pesäpalloräpylän tai sählymailan puuttuminen vaikeuttaa huomattavasti vasenkätisen osallistumista peliin.

Toisaalta osa vasenkätisistä on kokenut myös erittäin opettavaisena elämisen ”oikeakätisessä maailmassa”, jossa he ovat joutuneet käyttämään sekä luovuuttaan että ongelmanratkaisutaitojaan selvitäkseen jokapäiväisissä arjen tilanteissa, jotka toimivat heidän näkökulmastaan katsottuina ”väärinpäin”.

Tietoteknisten laitteiden osalta monet oppilaat ovat kokeneet ongelmalliseksi sen, että laitteet on suunniteltu selkeästi oikeakätisten tarpeiden pohjalta. Moni vasenkätinen onkin alkanut käyttää esimerkiksi tietokoneen hiirtä heikommalla kädellään ainoastaan siitä syystä, että hiiri on oppilaitoksissa sijoitettu lähes poikkeuksetta koneen oikealle puolelle. Uudet sovellukset ovat kuitenkin auttaneet luomaan koneista entistä käyttäjäystävällisempiä myös vasenkätisten näkökulmasta katsottuina.

Yleisesti ottaen tuntuu siltä, ettei vasenkätisyyttä pidetä kouluissa enää kovin suurena asiana, vaan siihen suhtaudutaan yleensä kuin mihin tahansa yksilön ominaisuuteen. Vasenkätisyydestä on tullut ominaisuus muiden ominaisuuksien rinnalla eikä enää ole tavallista, että se olisi ominaisuus, jonka vuoksi lasta kiusattaisiin koulussa. Kuitenkin oppilaitoksissa voitaisiin olla vielä nykyistäkin valveutuneempia vasenkätisten oppilaiden tukemisen suhteen. Joskus nimittäin tuntuu, että vasenkätisyydestä on saattanut tulla jopa liian tavallinen piirre, jolloin vaarana on se, että myös oikeakätisille suunnitelluissa toimintaympäristöissä toimivan vasenkätisen oppilaan tarvitsemat tukitoimet saattavat unohtua.