Left handed the day

Vasenkätisten päivä sekä ideoita kyseistä päivää varten

Faktaa

Kansainvälistä vasenkätisten päivää vietetään 13. elokuuta ja sen tarkoituksena on muistuttaa meitä niistä vaikeuksista, joita vasenkätiset joutuvat kohtaamaan arkipäivän tilanteissa toimintaympäristöissä, jotka on useimmiten suunniteltu oikeakätisille. Kyseistä päivää on vietetty vuodesta 1976 alkaen ja se on hyvä muistutus erilaisuuden kunnioittamisesta. Kuitenkin tuntuu, että kyseinen päivä ei ole ihmisten keskuudessa kovinkaan tunnettu ja että kovin moni ei taida edes tietää, että 13. elokuuta vietetään kyseistä päivää.

Ideoita

Left handed the dayVasenkätisten päivä on hyvä ponnahduslauta yleisemmänkin keskustelun aloittamiseksi koskien erilaisuutta ja sitä miten hyvin me erilaisuutta siedämme. Maailmassa on paljon marginaalisia ihmisryhmiä, joista vasenkätiset on vain yksi ryhmä. On mielenkiintoista, kuinka juurikin oikeakätisten tarpeet on otettu huomioon esimerkiksi toimintaympäristöjen suunnittelussa, mutta vasenkätisten tarpeet on usein tyystin unohdettu. Enemmistö eli oikeakätiset eivät ehkä edes ymmärrä kuinka suuria vaikeuksia tämä toimintaympäristöjen toimimattomuus saattaa vasenkätisille aiheuttaa. Esimerkiksi oikeakätisille suunnitelluilla saksilla leikkaaminen on monelle vasenkätiselle erittäin haastavaa, ellei täysin mahdotonta. Ei ole suurikaan vaiva hankkia esimerkiksi kouluihin riittävästi vasenkätisille suunniteltuja laitteita ja välineitä ja kiinnittää huomiota toimintaympäristöjen suunnitteluun siten, että ne ottavat huomioon sekä oikea- että vasenkätiset.

Tästä kyseisestä kansainvälisesti vietettävästä päivästä pitäisi saada nykyistä tunnetumpi. Meistä lähes jokainen taitaa muistaa milloin vietetään esimerkiksi ystävänpäivää, mutta kuinka moni muistaa vasenkätisten päivän? Päivästä voisi tehdä entistä näkyvämmän ja sen kautta voisi levittää tietoa niistä vaikeuksista, joita vasenkätiset joutuvat kohtaamaan arjessaan. Vasenkätisten on jopa havaittu joutuvan oikeakätisiä useammin onnettomuuksiin ja elävän keskimäärin oikeakätisiä hieman lyhyemmän ajan, mikä johtunee osittain siitä, että vasenkätisten näkökulmasta katsottuna toimintaympäristöt toimivat usein ihan väärin päin.

Vasenkätisten päivänä voisi esimerkiksi rakentaa toimintaympäristöjä, jotka olisikin suunniteltu vasenkätisille ja joissa oikeakätiset pääsisivät kokeilemaan toimimista toimintaympäristössä, joka toimiikin ikäänkuin väärinpäin. Tämä voisi olla hedelmällinen aloitus keskustelulle erilaisuudesta sekä erilaisuuden huomioon ottamisesta. Tällaisia työpajoja voisi järjestää esimerkiksi sosiaalialan oppilaitoksissa vaikkapa osana joitakin opintokokonaisuuksia. Pajoissa voisi olla myös pisteitä, joissa oikeakätiset yrittäisivät suorittaa arjen askareita vasenkätisille suunnitelluilla välineillä, minkä jälkeen näistä tilanteista voitaisiin keskustella ryhmissä.