Dog and Cat

Vasenkätisyys eläinmaailman ilmiönä

Eläinten kätisyys

Eläinten kätisyyttä on viime vuosina tutkittu erityisen innokkaasti Italiassa. Tutkimukset osoittavat, että myös eläimillä esiintyy kätisyyttä – joko oikea- tai vasenkätisyyttä. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että kätisyys tekee aivotoiminnasta tehokkaampaa ja on olemassa todisteita siitä, että ”molempikätiset” eläimet olisivat säikympiä kuin eläimet, joiden kätisyys on vakiintunut.

Koirat ja kissat

Suuri osa koirista ja kissoista käyttää paremmin vasenta tai oikeaa tassuaan. Dog and CatOsalla vahvemman tassun käyttö on selkeämpää ja osalla se esiintyy lievemmässä muodossa. Koirista noin puolet on vasen- ja noin puolet on oikeatassuisia ja näyttääkin siltä, että urokset ovat useimmiten vasentassuisia ja naaraille on tyypillisempää oikeatassuisuus.

Muita lajeja

Kätisyyttä on havaittavissa myös monilla muilla lajeilla, kuten rotilla, hiirillä ja rupikonnilla. Tutkijat ovat huomanneet, että rupikonna käyttää aina samaa etujalkaansa poistaessaan roskia kuonostaan. On myös havaittu, että petoeläimillä sukupuolet ovat erikäpäläisiä, minkä epäillään johtuvan esimerkiksi saalistustavoista; erityisesti eläimet, jotka saalistavat laumassa, hyötyvät siitä, että saaliseläintä saarrettaessa saalistajista löytyy sekä vasen- että oikeakäpäläisiä yksilöitä.

Saaliseläinten osalta tilanne on hieman erilainen ja esimerkiksi parvikalojen on havaittu pitävän petokalan mielellään tietyllä puolella. Suurin osa kaloista suosii tässä tilanteessa vasenta puoltaan. Parvikalojen strategiana on, että koko parvi pakenee samaan suuntaan lukuunottamatta pientä osaa parvesta, joka pyrkii hämmentämään petokalaa uimalla toiseen suuntaan. Lisäksi kalojen silmistä toisen on havaittu erikoistuneen ruuan etsimiseen ja toisen ympäristön tarkkailemiseen, minkä ansiosta kala voi tehdä näitä molempia tärkeitä asioita samanaikaisesti.

Eläinten kaksikäpäläisyys

On havaittu, että molempia käpäliä yhtä hyvin käyttävät eläimet ovat yleensä ”yksikätisiä” säikympiä. Ero on erityisen selkeä verrattaessa ”kaksikätistä” eläintä eläimeen jonka kätisyys on erittäin vahvasti vakiintunut. Näyttääkin siltä, että esimerkiksi koira, joka leikkii aina samalla käpälällä, säikkyy useimmiten oudoissa tilanteissa huomattavasti vähemmän kuin koira, joka käyttää molempia käpäliään tasapuolisesti. Tätä tietoa on käytetty hyväksi esimerkiksi valittaessa opaskoiriksi koulutettavia koiria.

Ilmiön arvellaan johtuvan aivopuoliskoja kytkevien hermoratojen kytköksien erilaisuudesta; kyseinen kytkös on selkeästi ohuempi sellaisilla yksilöillä, jotka käyttävät etupäässä yhtä tassuaan. Tutkijoiden mukaan tämä kytkös vaikuttaa ilmeisesti myös pelkoviestien kulkuun aivopuoliskojen välillä. Myös molempikätisillä ihmisillä on havaittu olevan tavallista enemmän voimakkaita pelkotiloja.