Left-handed_associated

Vasenkätisyyteen liittyviä uskomuksia

Taustaa

Suomenkielessä on yleinen sanonta, jonka varmasti lähes jokainen suomalainen tuntee. Tämä sanonta on ”tehdä vasemmalla kädellä” ja tällä sanonnalla viitataan siihen, että joku tekee jotakin huonosti. Vasenkätisyyteen onkin aikojen saatossa liitetty monia uskomuksia, joista suuri osa on ollut sävyltään negatiivisia.

Left-handed_associatedVasenkätisiä on ollut jo aikojen alusta lähtien ammoisten esi-isiemme joukossa. Tästä huolimatta ei ole vielä täysin aukottomasti selvitetty vasenkätisyyden syitä. Ilmeisesti vasenkätisyyteen vaikuttavat sekä geenit että ympäristö. Suomalainen tutkija on jopa löytänyt ”vasenkätisyysgeenin”. Vasenkätisyyden on todettu altistavan skitsofreanialle ja vasenkätisten on todettu olevan oikeakätisiä alttiimpia myös lukihäiriön, tarkkaavaisuushäiriöiden, ylivilkkaushäiriöiden sekä joidenkin mielenterveysongelmien suhteen. Tämä saattaa johtua aivojen erilaisista kytköksistä. Toisaalta tutkimustulosten valossa näyttäisi siltä, että vasenkätisillä on oikeakätisiä pienempi riski sairastua niveltulehdukseen sekä saada haavaumia. Vasenkätisten on osoitettu olevan oikeakätisiä useammin taiteellisesti lahjakkaita sekä ajautuvan usein luoviin ammatteihin. Toisaalta vasenkätisten on todettu päätyvän huomattavan usein myös johtoasemaan; Yhdysvaltojen presidenteistä moni on vasenkätinen.

Kyseisen käden huonouteen viitataan niin Koraanissa, Raamatussa kuin Veda-kirjoissakin ja esimerkiksi Oidipus-tarinaankin liittyy viittaus vasenkätisten huonommuudesta. Oidipus-myytin keskeisen henkilön nimi on nimittäin Laios, mikä tarkoittaa joko vasenkätistä tai yleisesti vasenta ja myytin keskeinen elementti on kyseisen Laios-nimisen kuninkaan hairahtuminen homoseksuaaliseen suhteeseen.

Vasenkätisyys ja islam

Islamilaisessa kulttuurissa varkaalta katkaistaan nimenomaan oikea käsi – ei likaisena pidettyä vasenta kättä, jolla islamilaisissa maissa on tapana puhdistautua wc-käyntien yhteydessä. Muslimimaissa ei ole soveliasta syödä tai juoda vasemmalla kädellä ja on olemassa jopa sanonta, että kun ihminen syö vasemmalla kädellä, saatana syö hänen kanssaan.

Vasenkätisyys suomalaisessa kansanperinteessä

Suomalaisessa kansanperinteessä sen sijaan yhdistetään seksuaalinen esileikki vasempaan käteen ilmauksin, jotka ovat usein erittäin karkeita. Vaikka vasenkätisyyttä on yleisesti pidetty negatiivisena ominaisuutena, toisaalta joissakin tilanteissa on suosittu vasenkätisiä tai vasemman käden käyttöä. Tietyt maagiset rituaalit ovat sellaisia, joita perinteisesti saivat suorittaa ainoastaan vasenkätiset. Pohjalaisen uskomuksen mukaan vasenkätisellä ihmisellä on aina syntymätön kaksospari, joka on oikeakätinen. Tämä saattaa johtua siitä, että yksimunaisissa kaksosissa esiintyy peilikuvakaksosia, jolloin toinen kaksosista on vasen- ja toinen oikeakätinen.